I. KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ

Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, kombatantami lub osobami represjonowanymi mają Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością w aptekach oraz placówkach medycznych każdego typu, takich jak:
– szpitale
– poradnie specjalistyczne i gabinety stomatologiczne
– poradnie rehabilitacji i gabinety fizjoterapii
– sanatoria i szpitale uzdrowiskowe
– placówki pielęgnacyjno-opiekuńcze
Z racji należnych Państwu uprawnień placówka medyczna nie może umieścić Państwa na liście kolejkowej lecz powinna zapewnić  udzielenie świadczenia w możliwie najkrótszym czasie.
 
II.  KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ BEZ SKIEROWANIA

Jako inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają Państwo prawo korzystać z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu – bez skierowania

Podstawy prawne:
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648)