Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Oddział przeznaczony dla pacjentów którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.
Głównym wskazaniem do rehabilitacji na Oddziale Ogólnoustrojowym są choroby narządu ruchu pochodzenia:
ortopedycznego (zespoły pourazowe narządu ruchu, przebyte operacje, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów); 
reumatoidalnego (choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i inne); 
neurologicznego (zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej, stany po udarach mózgu).
Pobyt zawiera:
opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską
rehabilitację 6 dni w tygodniu, zabiegi zlecane przez lekarza
zakwaterowanie
wyżywienie
diagnostykę laboratoryjna
Prywatny pobyt komercyjny w oddziale rehabilitacyjnym 280zł/doba.
Konsultacja lekarska na oddziale 350zł.

 

Skierowanie mogą wydać lekarze oddziałów:
urazowo-ortopedycznych
chirurgicznych
neurochirurgicznych
neurologicznych
reumatologicznych
chorób wewnętrznych
onkologicznych
ginekologicznych
urologicznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być
kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

rehabilitacyjnej
urazowo-ortopedycznej
neurologicznej
reumatologicznej

Kwalifikacja pacjenta do oddziału:

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i
dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
Po zakwalifikowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.
Pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie
przyjęcia na oddział.
W dniu terminu przyjęcia pacjenta do oddziału lekarz kierujący oddziałem przeprowadza
kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi
do 6 tygodni.

Tryb przyjęcia:

Wskazania do kwalifikacji w trybie pilnym do rehabilitacji stacjonarnej:
– po leczeniu operacyjnym zmian urazowych i nieurazowych ośrodkowego układu
nerwowego, i rdzenia przedłużonego powikłanych niedowładami do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu zachowawczym złamań trzonów kręgów,do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu zachowawczym złamań kości długich do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala
po zabiegu operacyjnym oraz po uzyskania zrostu lub zdjęcia opatrunku gipsowego,
– zaburzenia zrostu kości aseptyczne od chwili rozpoznania do 6 miesięcy od wypisu ze
szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po operacyjnym leczeniu dyskopatii do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu operacyjnym złamań kręgosłupa do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po leczeniu operacyjnym złamań kości długich lub miednicy z zespoleniami
stabilnymi lub śródszpikowymi do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym,
– po leczonych operacyjnie urazach mnogich po uzyskaniu zrostu najdłużej gojącego
się złamania do 3 miesięcy od konsolidacji i do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym,
– po protezoplastykach stawów kończyn do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po
zabiegu operacyjnym. Po plastykach bezcementowych 6 miesięcy od
wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym. Po plastykach cementowych do
6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– po operacyjnym leczeniu uszkodzeń stawu kolanowego do 6 miesięcy od wypisu ze
szpitala po zabiegu operacyjnym
– bezpośrednio po zabiegach synowektomii chemicznej lub operacyjnej do 6 miesięcy
od wypisu ze szpitala po zabiegu operacyjnym,
– inne leczenia operacyjne do 6 miesięcy od wypisu ze szpitala po zabiegu
operacyjnym, po konsultacji przez lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta

Na rehabilitację ogólnoustrojową będą kwalifikowani:

Pacjenci stabilni krążeniowo i oddechowoPacjenci stabilni neurologicznie
Pacjenci z odleżynami po zaopatrzeniu chirurgicznym z ustalonym leczeniem
Pacjenci stabilni endokrynologicznie
Pacjenci po przebytych infekcjach z badaniami potwierdzającymi wyleczenie
Pacjenci stabilni psychiatrycznie
Pacjenci ze stabilną gospodarką wodno-elektrolitową nie wymagających substytucji
Pacjenci z wyrównaną anemią i ustalonym leczeniem
Pacjenci po leczeniu choroby nowotworowej z opinią onkologa
Pacjenci po zakrzepowym zapaleniu żył z opinią specjalisty chorób naczyń i USG
Doppler

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

odleżyny,
choroby nowotworowe,
ostra niewydolność oddechowa,
niestabilny stan kliniczny,
zespół psychoorganiczny nasilony,
niestabilna choroba wieńcowa,
niewyrównana niewydolność krążeniowa,
choroby zapalne i oddechowe,
brak minimum motywacji do ćwiczeń,
nadciśnienie tętnicze nieunormowane farmakologicznie.

Niezbędne dokumenty:

Pacjent składający wniosek o przyjęcie na leczenie w poszczególnych oddziałach jest
zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
– skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę
– wyniki aktualnych badań lekarskich pacjenta oraz posiadaną dokumentację
medyczną z innych pobytów szpitalnych
– dowód osobisty

Co powinien pacjent posiadać przy przyjęciu do szpitala:

piżamę,
obuwie,
strój do zajęć sportowych,
koszulki na zmianę,
przybory toaletowe i higieniczne,
ręcznik,
sztućce, kubek.
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu:
– Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej nr tel. 664 040 444
– Pielęgniarka Oddziałowa nr tel. 696 635 726