Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

       Pobyt na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej umożliwia całodobową opiekę nad chorym, częste konsultacje lekarskie i stałe kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta.
       Umożliwia również rehabilitację przyłóżkową, która zapobiega odleżynom, przykurczom, powikłaniom krążeniowo-oddechowym. Ten typ rehabilitacji zapewnia wczesną pionizację i uruchamianie pacjenta, co korzystnie wpływa na cały proces zdrowienia i powrót do sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.
       Na Oddział przyjmujemy pacjentów ze schorzeniami i dysfunkcjami narządów ruchu, z zaburzeniami neurologicznymi, z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi, po udarach i urazach mózgu, a także cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM).

     

 Prywatny pobyt komercyjny w oddziale rehabilitacyjnym 280zł/doba.
 Konsultacja lekarska na oddziale 350zł.

 

Cena zawiera:

• opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską
• rehabilitację 6 dni w tygodniu, zabiegi zlecane przez lekarza
• zakwaterowanie
• wyżywienie
• terapię logopedyczną
• terapię psychologiczną
• terapię zajęciową