Szpital - Rehabilitacja małopolska i Nowy Sącz - zol

SZPITAL I FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 

Tel: 696 635 726 Pielęgniarka Oddziałowa

Tel: 664 040 444 Oddział Rehabilitacyjny

Tel: 533 255 009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Tel: 664 058 588 Fizjoterapia Ambulatoryjna

komunikat

(Przejdź na stronę Szpitala)

ZOL MAŁOPOLSKA - SZPITAL REHABILITACYJNY

PRZYCHODNIA

Tel: 18-471-29 71

Tel: 18 477 74 93

(Przejdź na stronę Przychodni)

Szpital w nowym Sączu - Zol

     ZOL –  Rehabilitacja Małopolska

       Nasz Szpital Rehabilitacyjny, obok szpitali w Nowym Sączu i szpitali uzdrowiskowych w Krynicy, jest wiodącą placówką rehabilitacyjną w Małopolsce.
       Rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, ZOL ( Małopolska ) to wiodące oddziały Naszego Szpitala.
       Na oddziały przyjmujemy pacjentów między innymi po udarze mózgu, po zabiegach operacyjnych narządów ruchu w tym po złamaniu szyjki kości udowej, przed i po zabiegach endoprotezy stawów biodrowych, z afazją.

ZOL Małopolska

       Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego przyjmujemy pacjentów wymagających stałej opieki, z otępieniem, chorobą Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.
       W naszym Centrum Rehabilitacji zapewniamy pobyty rehabilitacyjne na najwyższym poziomie.Zadaniem ZOL jest  okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne. W ramach turnusów rehabilitacyjnych zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza prowadzącego.

 

 

 

UE - ZOL MAŁOPOLSKA FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPPEJSKĄ

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WRAZ Z OPIEKĄ STACJONARNĄ W KRYNICY-ZDROJU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013