ODDZIAŁ SZPITALNY

(Przejdź na stronę Szpitala)

ZOL MAŁOPOLSKA - SZPITAL REHABILITACYJNY

NUMERY TELEFONÓW

Tel: 696 635 726 Pielęgniarka Oddziałowa

Tel: 664 040 444 Oddział Rehabilitacyjny

Tel: 533 255 009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy
FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

Tel: 664 058 588 Fizjoterapia Ambulatoryjna

 

PRZYCHODNIA

(Przejdź na stronę Przychodni)

Szpital w nowym Sączu - Zol

NUMERY TELEFONÓW

Tel: 18 471 29 71

Tel: 18 477 74 93

     ZOL –  Rehabilitacja Małopolska

       Nasz Szpital Rehabilitacyjny, obok szpitali w Nowym Sączu i szpitali uzdrowiskowych w Krynicy, jest wiodącą placówką rehabilitacyjną w Małopolsce.
       Rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, ZOL ( Małopolska ) to wiodące oddziały Naszego Szpitala.
       Na oddziały przyjmujemy pacjentów między innymi po udarze mózgu, po zabiegach operacyjnych narządów ruchu w tym po złamaniu szyjki kości udowej, przed i po zabiegach endoprotezy stawów biodrowych, z afazją.

ZOL Małopolska

       Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego przyjmujemy pacjentów wymagających stałej opieki, z otępieniem, chorobą Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.
       W naszym Centrum Rehabilitacji zapewniamy pobyty rehabilitacyjne na najwyższym poziomie.Zadaniem ZOL jest  okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne. W ramach turnusów rehabilitacyjnych zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza prowadzącego.

 

Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

plakat

UE - ZOL MAŁOPOLSKA FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPPEJSKĄ

UE - ZOL MAŁOPOLSKA FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPPEJSKĄ

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krynicy-Zdroju”  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników ALFA NZOZ Szpital Rehabilitacyjny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 14.400,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 2.160,00 zł wkładu własnego .

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021r (proszę wpisać zgodnie z umową)

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówki ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALFA NZOZ SZPITAL REHABILITACYJNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY oraz jej mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie placówki ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ALFA NZOZ SZPITAL REHABILITACYJNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY  w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami..

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.