Szpital - Rehabilitacja małopolska i Nowy Sącz

SZPITAL 

(Przejdź na stronę Szpitala)

Szpital w Małopolsce

PRZYCHODNIA

(Przejdź na stronę Przychodni)

Szpital w nowym Sączu

      Rehabilitacja Małopolska

       Nasz Szpital Rehabilitacyjny, obok szpitali w Nowym Sączu i szpitali uzdrowiskowych w Krynicy, jest wiodącą placówką rehabilitacyjną w Małopolsce.
       Rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja neurologiczna, ZOL to wiodące oddziały Naszego Szpitala.
       Na oddziały przyjmujemy pacjentów między innymi po udarze mózgu, po zabiegach operacyjnych narządów ruchu w tym po złamaniu szyjki kości udowej, przed i po zabiegach endoprotezy stawów biodrowych, z afazją.

Zol  Małopolska

       Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego przyjmujemy pacjentów wymagających stałej opieki, z otępieniem, chorobą Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniem rozsianym.
       W naszym Centrum Rehabilitacji zapewniemy pobyty rehabilitacyjne na najwyższym poziomie.
       W ramach turnusów rehabilitacyjnych zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza prowadzącego.

 

UE

BUDOWA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WRAZ Z OPIEKĄ STACJONARNĄ W KRYNICY-ZDROJU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013