Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju powstał w 2000 roku jako mała firma mieszcząca się w tzw. Starym Ośrodku Zdrowia w Krynicy świadcząc usługi pacjentom tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
       Firma szybko zdobyła nowe placówki- filie jak również poszerzyła w szybkim tempie swój zakres usług. NZOZ posiada filie placówki w Klęczanach, która prowadzi również szeroki wachlarz usług medycznych.
Usługi oferowane przez firmę to usługi medyczne w większości finansowane ubezpieczonym przez NFZ. Ilość udzielanych przez NZOZ świadczeń zdrowotnych rocznie we wszystkich zakresach to około 80 tysięcy świadczeń.
       Placówka wdrożyła i stosuje od 2008 roku System Zarządzania Jakością , obecnie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 27001 i ISO 9001:2015
W naszych placówkach zatrudnionych jest blisko 100 osób.
To już drugie pokolenie lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy troszczą się i z zaangażowaniem dbają o zdrowie swoich pacjentów i ich rodzin.

Kierownikiem NZOZ od 18 lat nieprzerwanie jest lek. med. Agnieszka Dulkiewicz.

Placówka udziela świadczeń z zakresu:

Lecznictwa ambulatoryjnego

Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Opieka Psychiatryczna i Psychologiczna
Opieka Pielęgniarska Długoterminowa Domowa
Dzienny Oddział Rehabilitacji Słuchu i Mowy
Fizjoterapia Ambulatoryjna
Zespół Transportu Sanitarnego
Leczenie Środowiskowe Domowe
Dzienny Dom Seniora

Lecznictwo szpitalne

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Dziennej
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
Oddział dla Osób z Chorobą Alzheimera