SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH

 

 

I. KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ

Jeśli jesteście Państwo inwalidami wojennymi, wojskowymi, kombatantami lub osobami represjonowanymi mają Państwo prawo  do świadczeń poza kolejnością w aptekach oraz placówkach medycznych każdego typu, takich jak:
– szpitale
– poradnie specjalistyczne i gabinety stomatologiczne
– poradnie rehabilitacji i gabinety fizjoterapii
– sanatoria i szpitale uzdrowiskowe
– placówki pielęgnacyjno-opiekuńcze
Z racji należnych Państwu uprawnień placówka medyczna nie może umieścić Państwa na liście kolejkowej lecz powinna zapewnić  udzielenie świadczenia w możliwie najkrótszym czasie.
 
II.  KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ BEZ SKIEROWANIA

Jako inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają Państwo prawo korzystać z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu – bez skierowania

Podstawy prawne:
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648)