Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

NZOZ w Krynicy-Zdroju s.c. jest wiodącym w Gminie Krynica-Zdrój oraz Gminie Klęczany Zakładem Opieki Zdrowotnej świadczącym kompleksowo usługi w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Opieki Psychiatrycznej I Leczenia Uzależnień, Rehabilitacji Leczniczej, Programów Profilaktycznych Zdrowotnych, Świadczeń Pielęgnacyjnych Opiekuńczych, Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, Świadczeń Zdrowotnych Kontraktowanych Odrębnie, Leczenia Szpitalnego z bezpośrednią dostępnością pacjenta do oferowanych usług oraz Rehabilitacji.

 

Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości świadczonych usług medycznych, chcemy dostarczać naszym pacjentom usługi spełniające ich oczekiwania i gwarantujące zadowolenie.

 

Osiągniemy to poprzez:

 

Spełnianie stale wzrastających oczekiwań pacjentów

Identyfikację potrzeb i oczekiwań jakościowych pacjentów

Ciągłe dążenie do doskonalenia organizacyjnego oraz skuteczności ustanowionego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Oferowanie nowych programów profilaktycznych

Oferowanie nowych usług w ośrodku Rehabilitacyjno – Rekreacyjnym

Stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników

Przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych dotyczących środowiska,

Minimalizację naszego oddziaływania na środowisko i zapobieganie zanieczyszczeniom.

 

Kierownictwo NZOZ w Krynicy Zdroju deklaruje spełnianie wymagań prawnych, dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia Celów Jakościowych oraz programów środowiskowych ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ISO 14001.

 

Niniejsza Polityka ZSZ jest dostępna dla świadczeniobiorców oraz przedstawiono ją wszystkim pracownikom w celu jej zakomunikowania, zrozumienia i stosowania.

 

Agnieszka Dulkiewicz -Rozlach

 Kierownik