Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej NFZ Oddział przeznaczony dla pacjentów którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.

Głównym wskazaniem do rehabilitacji na Oddziale Ogólnoustrojowym są choroby narządu ruchu pochodzenia:
ortopedycznego (zespoły pourazowe narządu ruchu, przebyte operacje, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów);
reumatoidalnego (choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i inne);
neurologicznego (zespoły bólowe kręgosłupa w przebiegu dyskopatii i choroby zwyrodnieniowej, stany po udarach mózgu).

 

Pobyt zawiera:

-opiekę medyczną lekarską i pielęgniarską
-rehabilitację 6 dni w tygodniu, zabiegi zlecane przez lekarza
-zakwaterowanie
-wyżywienie
-diagnostykę laboratoryjną

Skierowanie mogą wydać lekarze oddziałów:
 
-urazowo-ortopedycznych
-chirurgicznych
-neurochirurgicznych
-neurologicznych
-reumatologicznych
-chorób wewnętrznych
-onkologicznych
-ginekologicznych
-urologicznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

-rehabilitacyjnej
-urazowo-ortopedycznej
-neurologicznej
-reumatologicznej


Kwalifikacja pacjenta do oddziału:

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i
dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
Po zakwalifikowaniu pacjenta do szpitalnego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej,
ustalany jest termin przyjęcia pacjenta na oddział.
Pacjent zostaje zapisany do kolejki oczekujących oraz informowany o przybliżonym terminie
przyjęcia na oddział.
W dniu terminu przyjęcia pacjenta do oddziału lekarz kierujący oddziałem przeprowadza
kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji.
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi
do 6 tygodni.