Zakład Rehabilitacji Leczniczej
REHABILITACJA

STACJONARNA AMBULATORYJNA
   

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
Zespół Rehabilitacji Domowej
Poradnia Rehabilitacyjna
Pracownia Fizjoterapii
Pracownia Kinezyterapii
Pracownia Masażu Leczniczego
Pracownia Hydroterapii