Pracownia EKG

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
W pracowni istnieje możliwość codziennego wykonania badania EKG.