Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych;

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
By skorzystać z pomocy specjalisty – psychiatry nie jest konieczne skierowanie.
Skierowanie nie jest wymagane również w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających
i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, a także dla osób zakażonych wirusem HIV.

 

Rejestracja do poradni psychiatrycznej i psychologicznej:
– na podstawie zgłoszenia osobistego
– telefonicznego
– za pośrednictwem osób trzecich
– elektronicznie www.nzoz-krynica.pl , e-mail: nzozkrynicazdroj@gmail.com