Do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Słuchu i Mowy skierowanie może być
wydane przez lekarza oddziału:

 

-otolaryngologicznego
-otolaryngologii dziecięcej
-audiologii i foniatrii
-audiologicznego
-foniatycznego
-neurologicznego
-rehabilitacyjnego


Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni
zabiegowych w roku kalendarzowym.