Skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną wystawia:
Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u
świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub
dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą :
-rehabilitacji ogólnej
-rehabilitacji medycznej
-rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
-chirurgii ortopedycznej
-chirurgii ogólnej
-chirurgii urazowo-ortopedycznej
-ortopedii i traumatologii
-ortopedii i traumatologii narządu ruchu
-lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie:
-chirurgii ortopedycznej
-chirurgii urazowo-ortopedycznej
-ortopedii i traumatologii
-rehabilitacji narządu ruchu
-rehabilitacji ogólnej
-rehabilitacji medycznej
-lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i
traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz
specjalistów dziecięcych).