Poradnie specjalistyczne działające w ramach kontraktu NFZ: 

 

 • Poradnia Alergologicznadr n. med. Badawi Mohaissen
 • Poradnia Leczenia Bólu lek. med. Łukasz Pilch
 • Poradnia Reumatologicznalek. med. Artur Szatkowski
 • Poradnia Medycyny Sportowejlek. med. Agnieszka Dulkiewicz
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  – lek. med. Michał Ścibor
 • Poradnia Wad Postawy – lek. med. Robert Żmuda, lek. med. Bartosz Grochowski
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – lek. med. Marzanna Konarska, lek. med. Oskar Gajecki
 • Poradnia Endokrynologiczna dr n. med. Piotr Kocełak
 • Poradnia Diabetologiczna – lek. med. Beata Stąporek
 • Poradnia Otolaryngologiczna – lek. med. Zbigniew Moroz
 • Poradnia Okulistyczna- lek. med. Aleksandra Suchocka, lek. med. Jolanta Siemiradzka
 • Poradnia Pulmonologiczna – lek. med. Anna Piwowar- Konieczny
 • Poradnia Logopedyczna – mgr Grażyna Guzik
 • Poradnia Psychologiczna – mgr Piotr Pietrusza, mgr Katarzyna Wójcik

 

 

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. O wskazanie specjalisty ubezpieczony może się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / lekarza rodzinnego.

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– onkologa,
– psychiatry,
– poradni dla osób chorych na gruźlicę,
– poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
– poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia! Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

– inwalidzi wojenni,
– osoby represjonowane,
– kombatanci,
– niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
– chorzy na gruźlicę.

 

Pacjent przyjęty do stałego leczenia w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ma wykonane wszystkie zlecone badania bezpłatnie. Natomiast lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kierując pacjenta do leczenia specjalistycznego, ma obowiązek wykonać badania niezbędne w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 

 

Rejestracja do poradni specjalistycznej:
– na podstawie zgłoszenia osobistego
– telefonicznego
– za pośrednictwem osób trzecich
– elektronicznie www.nzoz-krynica.pl, e-mail: nzozkrynicazdroj@gmail.com

 

 

 

Możliwość wykonania badań :

 

 • EKG,
 • ECHO serca,
 • Holter EKG,
 • Holter RR,
 • Pomiar ciśnienia tętniczego,
 • Pulsoksymetria,
 • Spirometria,
 • Testy punktowe i płatkowe,
 • Kolposkopia,
 • Cytologia,
 • Oznaczenie poziomu cukru we krwi,
 • Badanie Doppler naczyń żylnych,
 • Badanie USG: położnicze, ginekologiczne, jamy brzusznej, tarczycy, piersi, stawów,
 • RTG,
 • Densytomatria,
 • Zabiegi rehabilitacyjne,
 • Gastroskopia,
 • Kolonoskopia

 

 

 

Na terenie budynku funkcjonuje:

 

 • Punkt pobrań badań laboratoryjnych,
 • Optyk,
 • Sklep ortopedyczny,
 • Pracownia badania słuchu,
 • Pracownia RTG,
 • Pracownia USG,
 • Pracownia EKG,
 • Pracownia Doppler,
 • Pracownia Densytometryczna,  
 • Pracownia Prób Wysiłkowych,
 • Pracownia Holter EKG,
 • Pracownia Holter RR,
 • Pracownia Endoskopii,
 • Pracownia Cytologiczna,
 • Punkt pobrań materriałów do badań analitycznych,
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej.