eWUŚ.
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH, KOMBATANTÓW, INWALIDÓW WOJENNYCH I WOJSKOWYCH ORAZ CYWILNYCH NIEWIDOMYCH OFIAR DZIAŁAŃ WOJENNYCH

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – 2023 rok
1) Nazwa jednostki organizacyjnej:

  • ALFA sp. z. o. o. sp .k ul. Reymonta 21 33-380 Krynica Zdrój

Działając na podstawie prawnej ustawy o Prawie atomowym /Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2 w ALFA sp. z. o. o. sp .k ul. Reymonta 21 33-380 Krynica Zdrój funkcjonuje i wykonuje badania Pracownia Densytometryczna.
W chwili obecnej Pracownia Rentgenowska wykonująca badania rtg ma zawieszona działalność.

Działalność w minionych 12 miesiącach (VI.2021-VI.2022) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • w związku z wykonywaniem wyżej wymienionej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze