Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie

dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Elżbieta Mamiak-Szczepaniuk,

e-mail: biuro@meconsulting.com.pl tel: 18 471 53 89.